درباره کیو آی
به جرات قلب تپنده اقتصاد ایران، جنوب کشور و جزیره زیبای قشم است، و ما با دلی دریایی از نقطه عطف این اقتصاد پویا به همه شما کاربران محترم کیوآی نوید بهترین خدمات را می دهیم.
درباره کیوآی مارکت